Scroll Top

GRUDNI IMPLANTI

Grudni implant predstavlja vrstu proteze koja se koristi za korekciju veličine, oblika i teksture dojki. Procedura ugradnja silikona u grudi se primenjuje u plastičnoj i estetskoj hirurgiji nakon odstranjivanja dojke, pri korekciji kongenitalnih deformiteta grudnog koša ili za podizanje grudi. Ovi anatomski oblikovani (u obliku suze) grudni implanti imaju 360 sloj barijere, i omotač sa teksturom.
Naziv

Grudni implanti

Kategorija

Proizvodi

Proizvodjači

Eurosilicone

Dostopni su u 9 različitih tipova, sa 102 varijacije kako bi savršeno pristajali.
  • 9 različitih tipova sa 102 varijacije.
  • Jedinstven predoperativni sistem planiranja.
  • Varijabilne visine.
  • Varijabilne projekcije.
  • Prirodni kohezivni gel.
  • Školjka: kristalizovane teksture.
  • Paragel sloj barijere od 360°.

Zakažite konsultacije